jueves, 29 de enero de 2009

Todos os animais ao caixón


A editorial Primerapersona ten como última novidade: "Todos os animais ao caixón" da pedagoga e compositora santanderina afincada en Pontevedra, Susa Herrera.
Precio: 20 €

domingo, 25 de enero de 2009

Historia da Resurrección do Papagaio


Unha das últimas novidades da Editorial Kalandraka. Antonio Santos ilustra un conto do escritor uruguaio Eduardo Galeano.

Na Historia da Resurrección do Papagaio nárrase en clave de......

Antonio Santos, Eduardo Galeano. 13 €